Vizyon, Misyon ve İlkeler

VİZYON

Selex ES Türkiye’nin ilk stratejik plan döneminde hayata geçireceği vizyonu;

Selex ES’nin yüksek nitelikli ürünleri, uçtan uca çözümleri ve destek imkanlarıyla, Türk Savunma ve Güvenlik sektörünün tercih ettiği bir alt yüklenicisi olmaktır.

MİSYON

Selex ES Türkiye’nin misyonu;

  • Savunma, havacılık, uzay, güvenlik ve akıllı sistem ler alanlarında,
  • Uluslararası savunma pazarlarında büyük kabul gören ürün portföyü ve teknolojik gücü ile,
  • Türk savunma ve güvenlik sektörüne,
  • Müşteriler nezdinde fark yaratacak nitelikte, özgün , yenilikçi, maliyet etkin tümleşik çözümler ile bu çözümlerin entegre lojistik desteğini verme kabiliyetine sahip olan Leonardo’nun iştiraki olarak,
  • Tercihli alt yüklenici hizmeti vermektir

KURUMSAL DEĞERLER

Selex ES Türkiye’nin, misyonunu gerçekleştirmek ve vizyonuna ulaşmak için yürüteceği çalışmalarda dayanacağı kurumsal değerler, ana firma ile uyumlu bir biçimde, aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • İş Ahlakı, Saygı ve Uyum
  • Uzmanlık, Tecrübe ve Liyakat
  • Ekip Çalışması, İnovasyon ve Mükemmeliyet
  • İşbirliği ve Müşteri Memnuniyeti
  • Toplumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik