Leonardo Turkey Havacılık Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.'yi ziyaret etmektesiniz.
 
 
Leonardo Turkey Havacılık Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.'yi ziyaret etmektesiniz.
 

Çevre ve İSG Politikamız


 • Tüm faaliyetlerimizde ve ürünlerimizde, canlıların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve çevre kirliliğin önlenmesi bilincini benimseriz.
 • Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranış sergiler ve bu bilinci yayarız.
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı dahilinde faaliyet gösteririz.
 • Çevresel tehditlere karşı önleyici yaklaşımları destekler, daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi için çalışırız.
 • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı, olası çevresel etkileri, ürünlerinin tasarım aşamasından kullanım ömürleri sonuna kadar kontrol altında tutmayı, atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı ve geri kazanmayı hedefleriz.
 • Şirketimizde enerji sarfiyatını azaltma ve tasarruflu enerji kullanımı bilincine sahip bir ortam sağlarız.
 • Şirketimizde yaralanmaların ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlarız.
 • Tehlikeli maddelerin kullanımını kontrol ederek azaltılması için girişimleri teşvik ederiz.
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri şartlarımızın sürekli iyileştirilmesini sağlarız.
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği tehlikelerini belirler ve risklerini yönetiriz.
 • Sera gazı emisyonlarını en aza indirmek ve enerji ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sürdürmek için üretim faaliyetleri ve iş tesisleri boyunca etkileri azaltma taahhüdünü üstlenerek, işin yürütülmesinde çevresel sorumluluğu pekiştiririz,
 • Atık üretimini en aza indirerek ve geri dönüşümünü veya yeniden kullanımını destekleyerek kirlilik ve israfın sürekli olarak azaltılması ve önlenmesi için önlemler alırız,
 • Faaliyetlerle ilgili riskleri ve çevresel boyutları belirlemek ve değerlendirmek için benimsenen yönetim standartlarını izler ve iyileştiririz,
 • İç ve dış iletişim araçları, bilinçlendirme, bilgilendirme ve eğitim girişimleri yoluyla çevresel sürdürülebilirliği yayar ve teşvik ederiz.
 • Tedarik zincirindeki tüm faaliyetlerin Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikasında belirtilen ilke ve taahhütlere uygun olarak yönetilmesini sağlar, tedarikçileri çevresel, İş Sağlığı ve Güvenliği ve sosyal sürdürülebilirlik açısından da değerlendiririz.
 • Çalışanlarımızın, “Çalışan Temsilci(ler)imiz” vasıtasıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarına danışma ve katılımı için uygun ortam sağlarız.

popup-close
popup-close