Leonardo Turkey Havacılık Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.'yi ziyaret etmektesiniz.
 
 
Leonardo Turkey Havacılık Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.'yi ziyaret etmektesiniz.
 

Çevre Politikamız


 • Tüm faaliyetlerimizde ve ürünlerimizde, canlıların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve çevre kirliliğin önlenmesi bilincini benimseriz.
 • Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranır ve bu bilinci yayarız.
 • Çevre ve işyeri sağlık ve güvenlik kanunları ve yönetmelikleri dahilinde faaliyet gösteririz.
 • Çevresel tehditlere karşı önleyici yaklaşımları destekler, daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi için çalışırız.
 • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı, olası çevresel etkileri, ürünlerinin tasarım aşamasından kullanım ömürleri sonuna kadar kontrol altında tutmayı, atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı ve geri kazanmayı hedefleriz.
 • Şirketimizde enerji sarfiyatını azaltma bilinci yaygındır. Çalışanlarımız, tasarruflu enerji kullanımı bilincine sahiptir.
 • Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlarız.
 • Tehlikeli maddelerin kullanımını kontrol ederek azaltılması için girişimleri teşvik ederiz.
 • Çevre ve işyeri sağlık ve güvenliği standartlarımızı sürekli iyileştirilmesini sağlarız.
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevre ve işyeri sağlık ve güvenliği risklerini belirler ve yönetiriz.
 • Sera gazı emisyonlarını en aza indirmek ve enerji ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sürdürmek için üretim faaliyetleri ve iş tesisleri boyunca etkileri azaltma taahhüdünü üstlenerek, işin yürütülmesinde çevresel sorumluluğu pekiştiririz,
 • Atık üretimini en aza indirerek ve geri dönüşümünü veya yeniden kullanımını destekleyerek kirlilik ve israfın sürekli olarak azaltılması ve önlenmesi için önlemler alırız,
 • Faaliyetlerle ilgili riskleri ve çevresel boyutları belirlemek ve değerlendirmek, benimsenen yönetim standartlarını izler ve iyileştiririz,
 • İç ve dış iletişim araçları, bilinçlendirme, bilgilendirme ve eğitim girişimleri yoluyla çevresel sürdürülebilirliği yayar ve teşvik ederiz.
 • Tedarik zincirindeki tüm faaliyetlerin Çevre Politikasında belirtilen ilke ve taahhütlere uygun olarak yönetilmesini sağlar, tedarikçileri çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik açısından da değerlendiririz.

popup-close
popup-close