Gizlilik Bildirimi

Aşağıdaki Gizlilik Bildirimi, LEONARDO TURKEY HAVACILIK, SAVUNMA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş.'nin (Kısaca, “LEONARDO TR” olarak anılacaktır.) kontrolünde ve mülkiyetinde olan www.leonardocompany.com.tr internet sitesinin (Kısaca, “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) kullanımı ile kullanım sonucundan doğan hak ve yükümlülüklere ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Bu kapsamda, üçüncü kişiler (Kısaca, “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) İnternet Sitesi’ni kullanmak ve İnternet Sitesi’ne erişmekle bu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen hükümlere uymayı peşinen kabul etmişlerdir.

1. LEONARDO TR internet sitesinde yer alan her türlü içerik; sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir bilgiyi LEONARDO TR'den temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. İnternet sitesinde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Bu internet sitesindeki bilgilerde yanlışlıklar, yazım hataları ve güncelleme hataları bulunabilir. Kullanıcı, bu bilgilere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından maddi ve manevi zarar da dahil olmak üzere LEONARDO TR'nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

2. İnternet Sitesi’nde yayımlanan ve kullanılan bilgi, tüm yazılı, görsel, işitsel ve elektronik materyal ile logo, marka, fikir ve buluşlar üzerindeki tüm fikri mülkiyet hakları ve diğer haklar aksi belirtilemedikçe LEONARDO TR'ye aittir ve Türk Hukuku ve/veya uluslararası hukuk kapsamında korunmaktadır.

3. LEONARDO TR, her zaman, tek taraflı olarak, kendi takdirinde olmak üzere, önceden bildirimde bulunmaksızın, İnternet Sitesi’nin içeriğini değiştirme ve Kullanıcı’lara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, kısıtlama hakkını ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

4. LEONARDO TR internet sitesine erişim sağlandığı zaman, kişisel olmayan veriler (örneğin, kullanılan İnternet tarayıcısı ve işletim sisteminin türü, ziyaret sayısı, sitede harcanan ortalama süre, görüntülenen sayfalar) otomatik olarak hesaplanabilir.

5. İnternet Sitesi’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde LEONARDO TR tarafından tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda, Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne erişimi ve İnternet Sitesi’ni kullanması nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı, maddi ve manevi zararlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

6. LEONARDO TR, bu Gizlilik Bildirimi'nin herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın, tek taraflı olarak değiştirme, yenileme veya yürürlükten kaldırma hakkına sahiptir. Kullanıcılar, değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hükmün, yayın tarihinde kendisi bakımından hüküm ifade edeceğini peşinen kabul eder.

7. Kullanıcılar ile LEONARDO TR arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacak ve ihtilaf Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre çözülecektir.