AAAA

Entegre Lojistik Destek

Lojistik destek taleplerinizi support@leonardocompany.com.tr adresine iletebilirsiniz.
AAAA

Entegre Lojistik Destek

LEONARDO TÜRKİYE, sözleşme gereksinim ve isterlerine uygun, tasarım ve ürün oluşturma sürecine entegre, programın başlangıcından teslimatına kadar maliyet etkin ve sürdürülebilir Entegre Lojistik Desteği sağlar;

• Güvenilirlik, Hazır Bulunuşluk, İdame Edilebilirlik Analizleri
• Bakım Planlama
• Teknik Dokümantasyon
• Malzeme ve Tedarik Desteği
• Destek Ekipmanları
• Eğitim ve Eğitim Destek
• İşgücü ve Personel Analizi
• Tesis ve Altyapı Analizi
• Bilgisayar ve Yazılım Desteği
• Paketleme, Elleçleme, Depolama ve Taşıma (PED&T)
• Sürdürülebilirlik Mühendisliği

Entegre Lojistik Destek

Güvenilirlik, Hazır Bulunuşluk, İdame Edilebilirlik Analizleri

Güvenilirlik, Hazır Bulunuşluk, İdame Edilebilirlik Analizleri

Tasarım gereksinimleri ve sözleşme isterlerine uygun ve maliyet etkin; güvenilirlik ve göreve hazır bulunuşluluğu göz önünde tutarak; lojistik destek kaynaklarını belirleyen ve planlayan analizler yapılır;

• Hata Modları Etkisi ve Kritiklik Analiz (FMECA - Failure Modes Effects and Criticality Analysis)
• Onarım Seviyesi Analizi (LORA - Level of Repair Analysis)
• Bakım Görev Analizi (MTA - Maintenance Task Analysis)
• Güvenilirlik Merkezli Bakım (RCM - Reliability Centered Maintenance)
• İnsan Makine Arayüzü Analizi (HMI - Human Machine Interface Analysis Factors Engineering)
• Ömür Devri Maliyet Analizi (LCC - Life Cycle Cost Analysis)
• Parça demodelik Yönetimi (Parts Obsolescence Management)

Bakım Planlama

Güvenilirlik, İdame Edilebilirlik Analizlerinin sonuçlarına göre Hazır Bulunuşluğu en üst seviyede tutabilecek maliyet etkin önleyici bakım planı belirlenir.

Bakımların hangi seviyede yapılmasına karar verirken Onarım Seviyesi Analizi (Level of Repair Analysis-LORA) yapılır.

Hata modları etkisi ve kritiklik analizi (FMECA) ile gerekli onarım süreleri belirlenir.

Güvenilirlik Merkezli Bakım (RCM) Analizi ile kullanıcının düzeltici bakım yerine önleyici bakım ile sistemin hazır bulunuşluluğunu en üst seviyede tutması sağlanır.

Bakım Planlama

Teknik Dokümantasyon

Teknik Dokümantasyon

Ürün ve sistemin, kullanımı, bakımı, onarımı, işletme ve idamesine yönelik olarak, ulusal ve uluslararası standartlarda her türlü teknik doküman hazırlanır.

Kullanıcı ve Bakım Dökümanları, ASD1000D, ATA100, ATA2200, MIL-STD-1808, MIL-STD-38784, MIL-PRF-83495 vb. uluslararası standartlarda ASD STE 100 Simplified Technical English kurallarına göre hazırlanır.

Teknik dokümanlar standart basılı doküman veya Interaktif Teknik Doküman (IETM-Interactive Electronic Technical Manuals) olarak hazırlanır.

Malzeme ve Tedarik Desteği

• Malzeme kataloglarının hazırlanması ve güncellenmesi
• Yedek parça optimizasyon analizi ve sürdürülebilir yedek parça yönetimi
• Başlangıç tedarik desteği
• Talep tahminleri ve hazırlık bulunuşluk tabanlı yedek yönetimi
• Malzeme listeleri yönetimi ve bakımı
• Destek ekipmanları başlangıç ve rutin yerine koyma tedariği
• Onarım ve sarf malzeme tedariği
• NATO / Ulusal Stok Numarası tahsisi hizmeti
• Envanter yönetimi
• Envanter ve raf ömürlü malzeme yönetimi
• Garanti yönetimi
• Sahada / Yerinde Teknik Destek Hizmeti

Malzeme ve Tedarik Desteği

Destek Ekipmanları

Destek Ekipmanları

Ürünlerin sürdürülebilir desteğine yönelik test ve destek ekipmanları, el alet ve avadanlıkları belirlenir ve ürünün ömür devri boyunca destek sağlanır;

• Destek ve test ekipmanı, el alet ve avadanlıkları belirleme analizi
• Destek ekipman tasarım ve üretimi
• Destek ekipman dokümanlarının hazırlanması

Eğitim ve Eğitim Destek

Ürün ve sistemin, kullanımı, bakımı, onarımı, işletme ve idamesine yönelik gerekli eğitim hizmeti sağlanır;

• Eğitim doküman ve kaynaklarının hazırlanması
• Uzaktan eğitim
• Bilgisayar tabanlı eğitim
• İş Üzeri Eğitimi (İÜE)
• Eğitimcinin eğitimi

Eğitim ve Eğitim Destek

İşgücü ve Personel Analizi

İşgücü ve Personel Analizi

Tasarım gereksinimleri ve sözleşme isterlerine uygun tasarlanan ürünlerin sürdürülebilir desteği için gerekli işgücü ve personel analizi yapılır;

• Sistemin çalışması için gerekli beceri ve dereceleri ile gerekli sayıda personel tanımlama
• Sistemin bakım ve idamesi için gerekli beceri ve dereceleri ile gerekli sayıda personel tanımlama
• Sistemin desteği ve idamesi için gerekli beceri ve dereceleri ile gerekli sayıda personel tanımlama
• Savaş zamanına karşı barış zamanında personel ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yönetimi
• Ek personel tanımlama ve gerekçelendirme süreç yönetimi konularında destek

Tesis ve Altyapı Analizi

Gereksinim ve sözleşme isterlerine uygun tasarlanan ürünlerin maliyet etkin olarak kullanılabilmesi ve idamesi için gerekli tesis ve altyapı hakkında destek sağlanır.

Bu hizmetler, ürün ve sisteme uygun tesis ve altyapı planlama ve bölge aktivasyonu ile mevcut tesis ve alt yapının ürün ve sistem için uygunluğunun değerlendirilmesi analizidir.

Tesis ve Altyapı Analizi

Bilgisayar ve Yazılım Desteği

Bilgisayar ve Yazılım Desteği

Günümüzde tasarlanan ürünler genellikle bilgisayar ve yazılım desteğine de ihtiyaç duyar. Tasarlanan ürünlere ait bilgisayar ve yazılım desteği aşağıdaki konularda verilir;

• Yazılım güvenirlik analizleri
• Sistem Güvenliği / Bilgi Güvencesi
• Bilgisayar programları ve yazılım modifikasyonları yönetimi
• Yazılım lisans yönetimi
• Yazılım ve donanım eskime yönetimi

Paketleme, Elleçleme, Depolama ve Taşıma (PED&T)

Tasarım gereksinimleri ve sözleşme isterlerine uygun tasarlanan ürünlerin sürdürülebilir desteği için gerekli, Paketleme, Elleçleme, Depolama ve Taşıma (PED&T) analiz ve desteği verilir;

• Kısa ve uzun vadeli koruma
• Raf ömrü isterlerin belirlenmesi
• Elleçleme, taşıma ve ulaşım isterlerin belirlenmesi
• Çevre kontrol gereksinimlerini belirlemesi
• İşaretleme ve etiketleme

Paketleme, Elleçleme, Depolama ve Taşıma (PED&T)

Sürdürülebilirlik Mühendisliği

Sürdürülebilirlik Mühendisliği

• Mühendislik ve operasyon veri analizleri
• Hizmet-içi sorunların kök neden analizleri
• Operasyonel sorunları çözmek için gerekli tasarım değişikliklerinin geliştirilmesi
• Teknik doküman ve teknik emir güncellemeleri
• Bertaraf veya emekliye ayırmak yerine tamir veya yükseltme
• Arıza raporlama, analiz ve düzeltici işlem sistemi (FRACAS)