Leonardo Turkey Havacılık Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.'yi ziyaret etmektesiniz.
 
 
Leonardo Turkey Havacılık Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.'yi ziyaret etmektesiniz.
 

Etik İlkeler

GENEL İLKELERİMİZ


 • Yasa ve Yönetmeliklere Uygun Olmak
 • Tutarlı, Şeffaf ve İlkeli Olmak
 • Bilimsel Olmak
 • Yüksek Çalışma Ahlakına Sahip Olmak
 • Adil ve Sorumluluk Sahibi Olmak
 • Doğru ve Dürüst Olmak
 • Güvenilir Olmak
 • Temel İnsan Haklarına Bağlı Olmak
 • Kadın Haklarına Bağlı Olmak
 • Doğal Çevreye Saygılı Olmak

MESLEKİ İLKELERİMİZ


 • Bilgili ve Bilge Olmak
 • Yaratıcı Olmak
 • Yetenek Odaklı Olmak
 • Kaliteli ve Rekabetçi Olmak
 • Takım Ruhu ile Dayanışma İçinde Olmak
 • Karlı ve Verimli Olmak
 • Mahremiyete ve Gizliliğe Önem Vermek
 • Fikri Mülkiyet Haklarına Saygılı Olmak
 • Çıkar Çatışması İçinde Olmamak
 • Hediye Kabul Etmemek veya Vermemek
 • Şirket Varlık ve Kaynaklarını Kişisel Amaçla Kullanmamak
 • Yıldırma (Mobbing) Uygulamamak

SORUMLULUKLARIMIZ


Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa, çevre ve doğal hayatın korunmasına ve Şirketimiz adına üstlendiğimiz tüm sorumlulukları yerine getirmeye özen gösterilir.


ETİK SORUNUN ETİK KURULA İLETİLMESİ


Leonardo Türkiye, Şirketin değerlerine, kurallarına, yasalarına veya düzenlemelerine ve özellikle yolsuzlukla mücadele yasalarına aykırı olabilecek olay ve davranışlardan haberdar olan herkesi en üst düzeyde gizlilik içinde İhbar Platformu aracılığıyla rapor vermeye teşvik eder.

İhbar Platformu, Ana Firma Leonardo İtalya tarafından ihbar raporlarının dosyalanması ve yönetimi için etkinleştirilen dahili raporlama kanalıdır.

İhbar Platformu uygulamasına Whistleblowing Platform bağlantısından erişilebilir.

popup-close
popup-close